Bielska Majówka Modelarska 2021

I. ORGANIZATORZY.

Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, Pracownia Modelarska „Kartonowy Tur” i strona internetowa: Konkursymodelarskie.pl

II. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU.

Konkurs odbędzie się w dniach 21-23 maja 2021 roku i będzie przeprowadzony on-line poprzez stronę internetową: http://konkursymodelarskie.pl

PROGRAM KONKURSU:

Rejestracja zgłoszeń:
17.04-20.05.2021 poprzez stronę: http://konkursymodelarskie.pl
Głosowanie:
21.05-23.05.2021 poprzez stronę: http://konkursymodelarskie.pl/
Ogłoszenie wyników:
26.05.2021 na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni, modelarnie, kluby modelarskie.

2. Zarejestrowanie modeli do konkursu, a tym samym udział w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszony do konkursu model jest autorstwa osoby zgłaszającej/uczestnika.

3. Do konkursu przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek polskich i zagranicznych oraz pobrane ze stron internetowych producentów wycinanki, a także zaprojektowane od podstaw.

4. Zarejestrowanie modeli do konkursu, a tym samym udział w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
a) Osoba zamieszczająca zdjęcia modelu wyraża zgodę na umieszczenie ich na stronie Pracowni Modelarskiej Kartonowy Tur www.facebook.com/KoloModelarskieODK w przypadku otrzymania miejsca premiowego.
b) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na ewentualne zamieszczenie fotografii zgłoszonego przez siebie modelu na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/ oraz http://konkursymodelarskie.pl/ w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
c) uczestnik (uczestnik pełnoletni, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/ oraz http://konkursymodelarskie.pl/, w celach statystycznych (ogłoszenia wyników konkursu), oraz na forach internetowych na których umieszcza się informacje o konkursie.
Zgoda, o której mowa w pkt. a-c nie jest ograniczona czasowo.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu Bielska Majówka Modelarska dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji oraz w samym konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

6. Uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w danej kategorii. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model uczestnika w danej kategorii.

7. Konkurs odbędzie się w następujących grupach wiekowych:

Junior (J ) - do 18 lat

Senior (S) – powyżej 18 lat

IV. KLASYFIKACJA MODELI.

1. Modele w grupach wiekowych junior i senior oceniane będą bez podziału na klasy Standard i Open.

2. JUNIOR
Przyjęliśmy do oceny podział na 4 kategorie:

(S) To, co ma skrzydła i silnik (samoloty, szybowce, śmigłowce itp.)

(T) To, co jeździ (pojazdy kołowe, gąsienicowe, kolej itp.)

(O) To, co pływa (statki i okręty)

(P) Pozostałe (budowle, figurki, zwierzęta, dioramy)

3. SENIOR
Przyjęliśmy do oceny podział na 12 kategorii:
 
(S1) Samoloty z napędem tłokowym

(S2) Samoloty z napędem odrzutowym

(S3) Pozostałe latające (śmigłowce i inne)

(Pk) Pojazdy kołowe wojskowe

(Pg) Pojazdy gąsienicowe wojskowe

(Pc) Pojazdy cywilne (kołowe i gąsienicowe)

(Kp) Pozostałe pojazdy i kolej

(O1) Statki i okręty do 65cm

(O2) Statki i okręty ponad 65cm

(O3) Pozostałe pływające (żaglowce, okręty podwodne i inne)

(B) Budowle

(F) Figurki
4. Osoby chcące wziąć udział w konkursie umieszczają galerie modeli na stronie http://konkursymodelarskie.pl/. Uczestnik zawodów może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w danej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model uczestnika w danej klasie.

5. Modele nagrodzone w poprzednich edycjach Bielskiej Majówki Modelarskiej nie mogą brać udział w konkursie.

6. Tworzenie galerii konkursowej:
Można umieścić 7 zdjęć modelu wg schematu:
widok z przodu, widoku z tyłu, lewy bok, prawy bok, widok z góry, 2 dodatkowe dowolne ujęcia.

a) 1 ujęcie = 1 zdjęcie. Kilka sklejonych zdjęć w jedno nie będzie akceptowane.

b) Zdjęcia modeli w gablotach nie będą akceptowane

c) wielkość pojedynczego zdjęcia max. 3MB

d) dodawane zdjęcia będą weryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem.

V. ZASADY OCENY.

1. W dniach 21-23 maja 2021 do godz. 23:59:59, głosujemy poprzez stronę http://konkursymodelarskie.pl/ na 3 modele w każdej kategorii, przypisując każdemu odpowiednie miejsce. Oceniana jest cała galeria zgłoszonego modelu.
Punktacja na model:
1 miejsce - 10 gwiazdek,
2 miejsce - 5 gwiazdek,
3 miejsce - 2 gwiazdki.

2. Punkty będą sumowane i na tej podstawie zostaną ocenione modele.

3. O lokacie decyduje ilość punktów.

4. Jedna osoba głosuje tylko raz.

5. Nabijane głosy będą anulowane.

VI. NAGRODY

1. Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii otrzymają dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

2. Do zwycięzców nagrody zostaną przesłane pocztą.

Zapraszamy serdecznie do udziału i życzymy wygranej!

Osoba do kontaktu:
Marcin Mateuszek
+48 505024864
www.facebook.com/KoloModelarskieODK

Kategoria dodana w grupie Senior przez portal „Konkursy modelarskie on-line”
INNE – nie ujęte w innych klasach (dioramy, broń, Sci-Fi itp)