MODELE PLASTIKOWE – WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach

Cel konkursu:

Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych
Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako sposobu spędzania wolnego czasu.

Harmonogram:

czas trwania konkursu: 9-22.11.2020
ocena sędziowska: 23-27.11.2020
ogłoszenie wyników: 29.11.2020

Konkurs posiada charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie poprzez platformę konkursymodelarskie.pl siedmiu obowiązkowych zdjęć modelu:
- bok prawy
- bok lewy
- przód
- tył
- góra
- 2 zdjęcia szczegółowe

Maksymalna wielkość jednego zdjęcia nie może przekroczyć 3 MB. Zdjęcia muszą być wykonane na jednolitym jasnym tle. Nie dopuszcza się zdjęć tzw. kolaży (kompilacji kilku zdjęć na jednym obszarze).

Do konkursu każdy uczestnik możne zgłosić maksymalnie dwa modele w jednej klasie.
Modele nagradzane w konkursie stacjonarnym w Łambinowicach (plastikowe) oraz w ostatnim konkursie on-line (kartonowe) nie mogą być wystawiane ponownie.
Oceny modeli na podstawie nadesłanych zdjęć dokona kolegium sędziowskie: osobne dla modeli plastikowych i osobne dla modeli kartonowych.
Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, jednakże komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę kategorię warunkowo zmienić.
W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie sklejonym modelem.
Nagrody i wyróżnienia otrzymają zdobywcy trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej. Organizator przewiduje także nagrody rzeczowe.
Nagrody oraz trofea zostaną przesłane pocztą w terminie do 3 tygodni od zakończenia konkursu. Jednakże przyjmuje się możliwość dostarczenia nagród w terminie późniejszym.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie modelu na platformie konkursowej wraz z wyrażeniem zgód wymaganych.

Kategorie wiekowe:
młodzik – do 12 lat
junior – do 18 lat
senior – powyżej 18 lat.

Klasy modeli kartonowych dla wszystkich grup wiekowych:
S1 – samoloty jednosilnikowe
S2 – samoloty wielosilnikowe
S3 – samoloty odrzutowe
S4 – samoloty cywilne
SZ – szybowce
H – śmigłowce
O – okręty
OLW – okręty do linii wodnej
SC - statki cywilne
OP - okręty podwodne
Ż – żaglowce
PK – pojazdy kołowe
PG – pojazdy gąsienicowe
PC – pojazdy cywilne
PS – pojazdy szynowe
MR – maszyny i pojazdy rolnicze
R – rakiety
B – budowle
F – figurki
U – uzbrojenie
SF – fantastyka
D – dioramy
INNE - wszystko co z kartonu, a nie jest ujęte w klasach
V - starocie czyli VINTAGE

Klasy modeli plastikowych dla wszystkich grup wiekowych:
PS1 - samoloty śmigłowe 1:72 i mniejsze
PS2 - samoloty odrzutowe 1:72 i mniejsze
PS3 - samoloty śmigłowe 1:48
PS4 - samoloty odrzutowe 1:48
PS5 - samoloty śmigłowe 1:32 i większe
PS6 - samoloty odrzutowe 1:32 i większe
PH1 - śmigłowce 1:72 i mniejsze
PH2 - śmigłowce 1:48 i większe
PG1 - pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
PG2 - pojazdy gąsienicowe 1:48
PG3 - pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe
PK1 - pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze
PK2 - pojazdy kołowe 1:48
PK3 - pojazdy kołowe 1:35 i większe
PA - artyleria bez własnego napędu
PCO - pojazdy cywilne
PCC - samochody ciężarowe
PWR - samochody rajdowe, wyścigowe, F1
PM – motocykle
PD72 - dioramy lądowe 1:72 i mniejsze
PD48 - dioramy lądowe 1:48 i większe
PDL - dioramy lotnicze
PF1 – figury 1:16 i mniejsze
PF2 - popiersia
PF3 - figury fantazy
PO1 - statki i okręty 1:350 i większe
PO2 - statki i okręty 1:400 i mniejsze
PSF - science-fiction oraz pojazdy kosmiczne
PI – inne niepasujące do pozostałych klas.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas relacji na żywo udostępnionej za pośrednictwem strony internetowej FB.