Regulamin konkursu – wersja polska

REGULAMIN WSPÓLNEGO KONKURSU MODELARSKIEGO
MODELI KARTONOWYCH I PLASTIKOWYCH ON-LINE
ŁAMBINOWICE – RADKÓW 2020

 

Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach

Cel konkursu:

 • Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych
 • Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako sposobu spędzania wolnego czasu.

Harmonogram:

czas trwania konkursu: 9-22.11.2020
ocena sędziowska: 23-27.11.2020
ogłoszenie wyników: 29.11.2020

 1. Konkurs posiada charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie poprzez platformę konkursymodelarskie.pl siedmiu obowiązkowych zdjęć modelu:
  – bok prawy
  – bok lewy
  – przód
  – tył
  – góra
  – 2 zdjęcia szczegółoweMaksymalna wielkość jednego zdjęcia nie może przekroczyć 3 MB. Zdjęcia muszą być wykonane na jednolitym jasnym tle. Nie dopuszcza się zdjęć tzw. kolaży (kompilacji kilku zdjęć na jednym obszarze).
 3. Do konkursu każdy uczestnik możne zgłosić maksymalnie dwa modele w jednej klasie.
 4. Modele nagradzane w konkursie stacjonarnym w Łambinowicach (plastikowe) oraz w ostatnim konkursie on-line (kartonowe) nie mogą być wystawiane ponownie.
 5. Oceny modeli na podstawie nadesłanych zdjęć dokona kolegium sędziowskie: osobne dla modeli plastikowych i osobne dla modeli kartonowych.
 6. Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, jednakże komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę kategorię warunkowo zmienić.
 7. W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie sklejonym modelem.
 8. Nagrody i wyróżnienia otrzymają zdobywcy trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej. Organizator przewiduje także nagrody rzeczowe.
 9. Nagrody oraz trofea zostaną przesłane pocztą w terminie do 3 tygodni od zakończenia konkursu. Jednakże przyjmuje się możliwość dostarczenia nagród w terminie późniejszym.
 10. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie modelu na platformie konkursowej wraz z wyrażeniem zgód wymaganych.
 11. Kategorie wiekowe:
  młodzik – do 12 lat
  junior – do 18 lat
  senior – powyżej 18 lat.
 12. Klasy modeli kartonowych dla wszystkich grup wiekowych:
  S1 – samoloty jednosilnikowe
  S2 – samoloty wielosilnikowe
  S3 – samoloty odrzutowe
  S4 – samoloty cywilne
  SZ – szybowce
  H – śmigłowce
  O – okręty
  OLW – okręty do linii wodnej
  SC – statki cywilne
  OP – okręty podwodne
  Ż – żaglowce
  PK – pojazdy kołowe
  PG – pojazdy gąsienicowe
  PC – pojazdy cywilne
  PS – pojazdy szynowe
  MR – maszyny i pojazdy rolnicze
  R – rakiety
  B – budowle
  F – figurki
  U – uzbrojenie
  SF – fantastyka
  D – dioramy
  INNE – wszystko co z kartonu, a nie jest ujęte w klasach
  V – starocie czyli VINTAGE
 13. Klasy modeli plastikowych dla wszystkich grup wiekowych:
  PS1 – samoloty śmigłowe 1:72 i mniejsze
  PS2 – samoloty odrzutowe 1:72 i mniejsze
  PS3 – samoloty śmigłowe 1:48
  PS4 – samoloty odrzutowe 1:48
  PS5 – samoloty śmigłowe 1:32 i większe
  PS6 – samoloty odrzutowe 1:32 i większe
  PH1 – śmigłowce 1:72 i mniejsze
  PH2 – śmigłowce 1:48 i większe
  PG1 – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
  PG2 – pojazdy gąsienicowe 1:48
  PG3 – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe
  PK1 – pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze
  PK2 – pojazdy kołowe 1:48
  PK3 – pojazdy kołowe 1:35 i większe
  PA – artyleria bez własnego napędu
  PCO – pojazdy cywilne
  PCC – samochody ciężarowe
  PWR – samochody rajdowe, wyścigowe, F1
  PM – motocykle
  PD72 – dioramy lądowe 1:72 i mniejsze
  PD48 – dioramy lądowe 1:48 i większe
  PDL – dioramy lotnicze
  PF1 – figury 1:16 i mniejsze
  PF2 – popiersia
  PF3 – figury fantazy
  PO1 – statki i okręty 1:350 i większe
  PO2 – statki i okręty 1:400 i mniejsze
  PSF – science-fiction oraz pojazdy kosmiczne
  PI – inne niepasujące do pozostałych klas.
 14. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas relacji na żywo udostępnionej za pośrednictwem strony internetowej FB.