REGULAMIN – ZDJĘCIE MIESIĄCA

 1. Organizatorami konkursu są: KONKURSYMODELARSKIE.PL, Modelarnia Łambinowice, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
 2. Konkurs trwa 12 miesięcy i jest podzielony na 12 miesięcznych części
 3. Każdy może zgłosić maksymalnie jeden model kartonowy i jeden model plastikowy.
 4. Model może być przedstawiony TYLKO na jednym zdjęciu (zabrania się stosowania tzw. kolaży)
 5. Czas na zgłoszenie modelu to 2 tygodnie (14 dni) od dnia startu poszczególnych części konkursu.
 6. Po zamknięciu zgłoszeń nastąpi ocena nadesłanych zdjęć w systemie ogólnego głosowania.
 7. Każdy oglądający zdjęcia będzie mógł oddać TYLKO jeden głos na jeden z wszystkich zgłoszonych modeli kartonowych i na jeden z wszystkich zgłoszonych modeli plastikowych.
 8. Głosowanie będzie trwało przez 1 tydzień (7 dni).
 9. W każdej z części konkursu wygrywa zdjęcie z największą ilością głosów.
 10. W każdej części konkursu zwycięzca otrzyma nagrodę – osobno w kategorii modeli plastikowych i kartonowych.
 11. Spośród 12 zwycięzców poszczególnych części konkursu, również w drodze ogólnego głosowania, wyłoniony zostanie najlepsze zdjęcie nagrodzone nagrodą główną.
 12. Zwycięskie zdjęcia edycji miesięcznych zostaną umieszczone w MODELARSKIM KALENDARZU – osobno dla edycji kartonowej i osobno dla edycji plastikowej.
 13. Zdjęcia wysyłam poprzez stronę http://konkursymodelarskie.pl
 14. Nadsyłane zdjęcia muszą być w formacie *.jpg , a jego wielkość nie może być większa od 3MB.
 15. Nadesłane zdjęcia stają się własnością Organizatorów.

 

 1. The organizers of the competition are: KONKURSYMODELARSKIE.PL, Modelarnia Łambinowice, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
 2. This competition lasts 12 months and is divided into 12 months parts
 3. Everyone can join with (only) one cardboard model and (only) one plastic
 4. Model shoud be in ONLY one picture ( it is not allowed to make collages, etc.)
 5. Due date of subminting the model is two weeks (14 days) from the beggining of each month part.
 6. After closing the subminting time, we are going to rate your photos in our general rating system
 7. Everyone who sees it can leave ONLY one vote under the cardboard model and ONLY one under the plastic model.
 8. The voting will last one week (7 days)
 9. In every part of the competition the model with the most amount of votes wins
 10. Also everyone who won will be given an award – in each category.
 11. From each 12 winners of this competition, also in the rating process, will be giving extra award for the best picture.
 12. The pictuers which won will be shown on MODEL CALENDAR– each category separetly
 13. Photos will be send through this website http://konkursymodelarskie.pl
 14. Pictures that you will send have to be in .jpg format and it can’t be larger than 3MB
 15. Sent pictures will become the property of the organizers