MODELE KARTONOWE – WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

zdjęcie - lewy bok / photo - the left side. wielkość / size < 3MB
zdjęcie - przód / photo - the front side. wielkość / size < 3MB
zdjęcie - prawy bok / photo - the right side. wielkość / size < 3MB
zdjęcie - tył / photo - the back side. wielkość / size < 3MB
zdjęcie - góra / photo - the top side. wielkość / size < 3MB
zdjęcie szczegółowe nr 1 / detailed photo no. 1. wielkość / size < 3MB
zdjęcie szczegółowe nr 2 / detailed photo no. 2. wielkość / size < 3MB